In Czech: Rozšíření bag-of-words modelu dokumentu: srovnání bigramů a 2-itemsetů

In Czech: Rozšíření bag-of-words modelu dokumentu: srovnání bigramů a 2-itemsetů

Jedním ze základních přístupů při kategorizaci textu je reprezentovat dokumenty jednotlivými slovy. Tento přístup je označován jako bag-of-words nebo také single words-based. Nicméně dalším obohacením této reprezentace je možné dosáhnout zlepšení výsledků klasifikace. V této práci jsme zaměřili svou pozornost na porovnání přínosu bigramů a 2-itemsetů, o které je rozšířen klasický bag-of-words model dokumentu. K experimentům využíváme standardní anglické textové korpusy Reuters-21578 a 20 Newsgroups. Ke klasifikaci je použit multinomial NaiveBayes, protože pro tuto klasifikační metodu a výše zmíněné korpusy byla publikována řada odborných publikací, se kterými naše dosažené výsledky srovnáváme. K výběru charakteristických položek (feature selection) využíváme 5 různých přístupů. Naše experimenty indikují, že použitím bigramů a 2-itemsetů je možné statisticky významně zvýšitúspěšnost klasifikace. Dále je v případě 2-itemsetů velmi důležité zvolit vhodný způsob výběru charakteristických položek. Na druhou stranu, v případě bigramů je možné dosáhnout zlepšení úspěšnosti klasifikace i použítím velmijednoduchého přístupu. Z našich experimentů usuzujeme, že není příliš efektivní rozšiřovat reprezentaci textového dokumentu o 2-itemsety, protože pomocí bigramů je možné dosáhnout lepších výsledků a jejich generování je oproti 2-itemsetům méně náročné.

Keywords: zpracování textu, výběr položek, klasifikace, model dokumentu, bigram, 2-itemset, srovnání.

Year: 2007

Download: download Full text [389 kB]

Authors of this publication:


Roman Tesař


Phone: +420 377632479
E-mail: roman.tesar@gmail.com
WWW: http://www.sweb.cz/romant1/CV.pdf

Roman is a PhD student at the Department of Computer Science and Engineering, Faculty of Applied Sciences, University of West Bohemia in Pilsen, Czech Republic. His work is focused on the utilization of word n-grams in text classification and document filtering.

Václav Strnad


E-mail: vaclav.strnad@seznam.cz

Václav graduated at the University of West Bohemia in 2003, specialized in software engineering. He is currently working as a .NET developer for a commercial company. Occasionaly, in his free time, he is dealing with text classification and internet document filtering in cooperation with Roman Tesař.

Karel Ježek


Phone:  +420 377632475
E-mail: jezek_ka@kiv.zcu.cz
WWW: https://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_Je%C5%BEek_(informatik)

Karel is the former group coordinator and a supervisor of PhD students working at research projects of this Group.

Related Projects:


Project

Document Classification

Authors:  Jiří Hynek, Karel Ježek, Michal Toman, Roman Tesař, Zdeněk Češka, Petr Grolmus
Desc.:Use of inductive machine learning methods in classification of short text documents.