In Czech: Aktualizační sumarizace textů

In Czech: Aktualizační sumarizace textů

Tento článek se zabývá naším současným výzkumem v oblasti sumarizace textů. Od sumarizace jednoho dokumentu jsme přešli přes sumarizování množiny dokumentů týkajících se stejné události, nebo tématu, k aktualizační sumarizaci (Update Summarization). Zde se při tvorbě souhrnu předpokládají předchozí znalosti čtenáře daného tématu. Tyto znalosti jsou dány množinou starších dokumentů. Úkolem je vytvořit souhrn množiny novějších dokumentů s přihlédnutím k předchozím znalostem čtenáře. Zabýváme se zde popisem vyvinutého sumarizátoru založeného na latentní sémantické analýze a experimenty provedenými před účastí našeho systému na TAC 2008 (Text Analysis Conference).

Keywords: Multi-Document Summarization, Update Summarization, Summarization Evaluation, Text Analysis Conference

Year: 2009

Authors of this publication:


Josef Steinberger


E-mail: jstein@kiv.zcu.cz

Josef is an associated professor at the Department of computer science and engineering at the University of West Bohemia in Pilsen, Czech Republic. He is interested in media monitoring and analysis, mainly automatic text summarisation, sentiment analysis and coreference resolution.

Related Projects:


Project

Automatic Text Summarisation

Authors:  Josef Steinberger, Karel Ježek, Michal Campr, Jiří Hynek
Desc.:Automatic text summarisation using various text mining methods, mainly Latent Semantic Analysis (LSA).