In Czech: Transformace XML dokumentu do podoby logického programu

In Czech: Transformace XML dokumentu do podoby logického programu

Zpr√°va ukazuje postup, jak pŇôev√©st vstupn√≠ XML dokument na odpov√≠daj√≠c√≠ logick√Ĺ program napsan√Ĺ v jazyce Datalog. DŇĮraz byl kladen na reprezentaci seznamov√© struktury, kter√° je pro transformaci nezbytn√°, kterou n√°mi implementovan√° rozŇ°√≠Ňôen√° verze jazyka Datalog nepodporuje. Bude t√©Ňĺ uk√°z√°no, Ňĺe v√Ĺsledn√Ĺ logick√Ĺ program obsahuje mnoŇĺinu univerz√°ln√≠ch pravidel, obsaŇĺen√Ĺch v kaŇĺd√©m v√Ĺsledn√©m logick√©m programu a d√°le specifickou mnoŇĺinu faktŇĮ reprezentuj√≠c√≠ch vstupn√≠ XML dokument.

Year: 2009

Download: download Full text [521 kB]

Authors of this publication:


Martin Z√≠ma


E-mail: zima@kiv.zcu.cz

Martin is a lecturer at the Department of Computer Science and Engineering, Faculty ofApplied Sciences, University of West Bohemia in Pilsen, Czech Republic. His researchfocuses on deductive databases, logic programming, and the semantic Web.