In Czech: Volba vlastností s využitím Linked Data

In Czech: Volba vlastností s využitím Linked Data

V tomto článku bychom chtěli představit metodu pro automatickou volbu vlastností s využitím Linked Data. Pojmem Linked Data jsou označovány techniky umožňující prezentování a publikování dat ve strojově čitelné podobě. My jsme těchto technik využili pro automatickou volbu vlastností, kterou lze použít např. pro shlukování. Tento přístup budeme demonstrovat na množině článků z oblasti IT, ke kterým byly automaticky přiřazeny štítky v podobě uzlů z Linked Data.

Keywords: volba vlastností, shlukování, Linked Data

Year: 2012

Download: download Full text [338 kB]

Authors of this publication:


Martin Dostal


E-mail: madostal@kiv.zcu.cz

Martin graduated from the University of West Bohemia in 2009, specialized in software engineering. He is interested in the semantic Web, information retrieval, and question answering.

Karel Ježek


Phone:  +420 377632475
E-mail: jezek_ka@kiv.zcu.cz
WWW: https://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_Je%C5%BEek_(informatik)

Karel is the former group coordinator and a supervisor of PhD students working at research projects of this Group.

Related Projects:


Project

Document Clustering and Linked Data

Authors:  Karel Ježek, Martin Dostal
Desc.:Unsupervised methods for automatic tagging and clustering based on information extraction from Linked data.