Získávání dat z bibliografických databází

Získávání dat z bibliografických databází

Známé bibliografické databáze splňují několik funkcí a mohou v zásadě sloužit jako vyhledávače odborných publikací, citační indexy nebo kalkulačky bibliometrických indikátorů. Mezi nejznámější z nich patří Web of Science, Scopus, ACM Digital Library, DBLP, CiteSeerX a Google Scholar. Větší množství dat z těchto databází je možno s úspěchem použít mj. pro bibliometrická měření, analýzu citačních sítí a sítí spolupráce a pro vizualizaci produktivity a kvality vědeckého výzkumu. Tato data lze v některých případech získat pouze ručně, ale v jiných i automatizovaně. V tomto příspěvku si uvedeme přehled bibliografických databází a možnosti získávání dat z nich a podrobněji se zaměříme na databáze Web of Science a Scopus.

Keywords: WoS, Scopus, DBLP, CiteSeer, ACM DL, Google Scholar.

Year: 2017

Download: download Full text [379 kB]

Authors of this publication:


Dalibor Fiala


Phone: +420 377 63 2429
E-mail: dalfia@kiv.zcu.cz
WWW: http://www.kiv.zcu.cz/~dalfia/

Dalibor is the research group coordinator and an associate professor at the Department of Computer Science and Engineering at the University of West Bohemia in Pilsen, Czech Republic. He is interested in data mining, web mining, information retrieval, informetrics, and information science.

Related Projects:


Project

Social Networks Analysis

Authors:  Karel Ježek, Dalibor Fiala, Michal Nykl
Desc.:Application of the PageRank algorithm and its modifications to the exploration of network structures, particularly citation and co-autorship networks.