Získávání dat z bibliografických databází

Získávání dat z bibliografických databází

Známé bibliografické databáze splňují několik funkcí a mohou v zásadě sloužit jako vyhledávače odborných publikací, citační indexy nebo kalkulačky bibliometrických indikátorů. Mezi nejznámější z nich patří Web of Science, Scopus, ACM Digital Library, DBLP, CiteSeerX a Google Scholar. Větší množství dat z těchto databází je možno s úspěchem použít mj. pro bibliometrická měření, analýzu citačních sítí a sítí spolupráce a pro vizualizaci produktivity a kvality vědeckého výzkumu. Tato data lze v některých případech získat pouze ručně, ale v jiných i automatizovaně. V tomto příspěvku si uvedeme přehled bibliografických databází a možnosti získávání dat z nich a podrobněji se zaměříme na databáze Web of Science a Scopus.

Keywords: WoS, Scopus, DBLP, CiteSeer, ACM DL, Google Scholar.

Year: 2017

Download: download Full text [379 kB]

Authors of this publication:


Dalibor Fiala


E-mail: dalfia@kiv.zcu.cz
WWW: http://www.kiv.zcu.cz/~dalfia/

Dalibor is an associate professor at the Department of Computer Science and Engineering at the University of West Bohemia in Pilsen, Czech Republic. He is interested in web mining, information retrieval, and information science.